Qrcode
Line @getrealenglish
Article 3

I wish… (ตอนที่ 1)

เมื่อต้องการจะพูดว่า ถ้า “ตอนนี้” … ก็ดีสิเนอะ
แต่ในความเป็นจริง “ตรงกันข้าม” เราพูดอย่างไรได้บ้าง?

I wish + ประธาน + WERE

I wish they were here now.

ถ้าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่นี่ก็ดีสิเนอะ

[ในภาษาพูด ใช้ได้ทั้ง was และ were]

I wish + ประธาน + V2

I wish we had a bigger house.

ถ้าพวกเรามีบ้านหลังใหญ่กว่านี้ก็ดีสิเนอะ

I wish + ประธาน + COULD V1

I wish I could drive.

ถ้าฉันขับรถเป็นก็ดีสิเนอะ

เรียนรู้และสนุกกับภาษาอังกฤษ ได้ที่ Get Real English

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สการเรียน

GET REAL ENGLISH
(ใกล้ BTS ศาลาแดง และ MRT สีลม)
โทร 02-632-9959, 089-170-7000
Line: @getrealenglish (มี @ ด้วยนะคะ)