Qrcode
Line @getrealenglish
Article 2

Bread and butter

ขนมปัง และ เนย ถือเป็นของคู่กัน สำหรับอาหารของชาวต่างประเทศและใครหลายคน เราจึงพูดว่า “BREAD AND BUTTER” ไม่ใช่ butter and bread

นอกจากแปลว่า ขนมปังและเนย “BREAD AND BUTTER” ยังมีความความหมายเชิงสำนวนด้วย

  • งาน หรือธุรกิจที่เป็นแหล่งรายได้หลัก
    Selling food online is my bread and butter right now.
    การขายอาหารออนไลน์เป็นงานหารายได้หลักในช่วงนี้
  • ส่วนประกอบ หรือสิ่งสำคัญ
    A flourishing stock market is the bread and butter of a successful country.
    ตลาดหุ้นที่เฟื่องฟูถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของประเทศที่ประสบความสำเร็จ

เรียนรู้และสนุกกับภาษาอังกฤษ ได้ที่ Get Real English

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สการเรียน

GET REAL ENGLISH
(ใกล้ BTS ศาลาแดง และ MRT สีลม)
โทร 02-632-9959, 089-170-7000
Line: @getrealenglish (มี @ ด้วยนะคะ)