Main Img 01

KIDS TALK เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ อย่างมั่นใจ

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับเด็กรูปแบบใหม่

เรียนตัว-ต่อ-ตัว /พูดและฟังได้อย่างมั่นใจ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับความสามารถในการสื่อสาร ไม่ใช่เรียนเพื่อไปสอบอย่างเดียว

Banner 01
Private Class

PRIVATE CLASS

ให้ลูกของคุณเป็นคนสำคัญที่สุดในการเรียน

เรียน ตัว-ต่อ-ตัว กับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การและเข้าใจพื้นฐานของเด็กๆเป็นอย่างดี ปรับและออกแบบการสอนให้เข้ากับเด็กแต่ละคน เพื่อช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะด้านภาษาได้อย่างแท้จริง และใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ

กระตุ้นให้เด็กได้พูดโต้ตอบ คิด แสดงออก ในสิ่งที่ตนเองชอบ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสนุกกับการเรียน

Play Based Learning

40 MIN-SUCCESSFUL LEARNING

เรียนครั้งละ 40 นาที มีประสิทธิภาพที่สุด

คลาสเรียนออกแบบมาเป็นพิเศษจากประสบการณ์การสอนจริง เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการโฟกัสของเด็กแต่ละช่วงวัย สอดแทรกด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กๆสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ท่องจำ ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ และมีความเข้าใจอย่างแท้จริง เด็กๆจะได้มีปฏิสัมพันธ์และทำกิจกรรมต่างๆ ไปพร้อมกับคุณครูอย่างสนุกสนาน เน้นพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญในการสื่อสารภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา
40 Min Successful Learning

PLAY-BASED LEARNING

เรียนสนุก เข้าใจง่าย ไม่ต้องท่องจำ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่น เปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ทดลอง ค้นหา วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง เต็มไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ เช่น กิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทดลองวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การเคลื่อนไหวร่างกาย และเกมส์ต่างๆ

ทั้งหมดนี้เป็นทักษะที่สำคัญ และมีความจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆ ในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างมาก

Motivated Teacher

MOTIVATED TEACHER

“คุณครูรุ่นใหม่ ”สร้างแรงบันดาลใจให้สนุกกับการเรียน

เด็กๆสามารถเลือกเรียนกับคุณครูคนโปรดได้ โดยครูที่มีประสบการณ์ในการสอนเด็กโดยเฉพาะ สอนสนุกและเป็นกันเอง ทำให้เด็กๆสบายใจ กล้าที่จะฝึกพูดอย่างมั่นใจและกล้าแสดงออก กระตุ้นการเรียนของเด็กๆ เปิดโอกาสให้เด็ก ได้พูด คิด ตั้งคำถาม ลงมือทำ ในแบบที่ตนเองถนัด

Banner 02

KIDS TALK และ GET REAL ENGLISH ได้ออกแบบหลักสูตร
เพื่อเด็กไทยโดยเฉพาะ

ซึ่งมาจากประสบการณ์จริงในการสอนของสถาบันมากว่า 10 ปี ทั้งเทคนิคและวิธีการที่จะทำให้เด็กๆ ได้ทั้งความสนุกสนาน และได้พัฒนาทักษะทางภาษาไปพร้อมกัน

จึงมั่นใจได้ว่าเด็กๆจะสามารถเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ ด้วยวิธีการสอนเฉพาะตัวของทางสถาบัน ที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาของเด็กให้เหมาะสมตามช่วงวัย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา

Diagram 01
Banner 03
Banner 03

เรียนกับ KIDS TALK
ดีอย่างไร?

เห็นพัฒนาการอย่างชัดเจน
เมื่อเรียน 3 ครั้ง/สัปดาห์
โดยมีการรายงาน
และประเมินผลให้ทราบในทุกสัปดาห์

ให้คำแนะนำในการพัฒนาแบบส่วนตัว
เรามีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา
เพื่อให้ลูกของคุณมีพัฒนาการที่ดีที่สุด

Img 04
คุณครูที่ปรึกษา พร้อมที่จะวิเคราะห์พิ้นฐานด้านภาษาอังกฤษของลูกคุณ เพื่อให้ผู้ปกครอง สามารถเลือกคอร์สที่เหมาะสมที่สุด ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่เด็กๆ
Form Image