Qrcode
Line @getrealenglish
Article 13

“Vaccination” และ “Inoculation” เหมือน/ต่างกัน?

คำว่า “VACCINATION” และ “INOCULATION” แปลว่า การฉีดวัคซีน ทั้งคู่

แต่คำว่า Inoculation ยังมีความหมายอื่นๆ ด้วย

  • การปลูกฝี
  • การปลูกฝังหรือใส่ความคิด หรือ หลักการผิดๆ ให้ผู้คน เช่น Inoculation in political campaign communication หมายถึง การปลูกฝังหรือใส่ความคิดผิดๆ ให้ผู้คน เรื่องการสื่อสารเพื่อหาเสียงเลือกตั้ง

ด้วยเหตุนี้ หากพูดถึง “การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน” เรามักจะใช้หรือพบเห็นคำว่า Vaccination มากกว่านั่นเอง

คำศัพท์ทั้ง 2 นี้ ในช่วงสถาณการณ์ COVID-19 เราจะได้พบเจอตามสื่ออยู่บ่อยๆ และอาจจะเจอในข้อสอบต่างๆ ด้วยนะคะ

เรียนรู้และสนุกกับภาษาอังกฤษ ได้ที่แฟนเพจ Get Real English
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สการเรียน
GET REAL ENGLISH
(ใกล้ BTS ศาลาแดง และ MRT สีลม)
โทร 02-632-9959, 089-170-7000
Line: @getrealenglish (มี @ ด้วยนะคะ)