สุภาษิต และคำพังเพยในต่างประเทศ

ในวัฒนธรรมที่เจริญแล้วทั่วโลกต่างก็มีสำนวน สุภาษิต และคำพังเพยด้วยกันทั้งสิ้น ในสัปดาห์นี้ติวเตอร์นำเสนอ สุภาษิต หรือ Proverb ในภาษาอังกฤษค่ะ 

"WE MUST LEARN TO WALK BEFORE WE CAN RUN." (เราต้องเรียนรู้การเดินเสียก่อน เราจึงจะสามารถวิ่งได้) 

Example: Luna wanted to join the major marathon as her first competition, but her uncle convinced her that she should start with something much easier: she would have to learn to walk before she can run. 

สำหรับสุภาพษิตบทนี้สอนให้เรา "เข้าใจ" และอยู่กับความเป็นจริงแห่งโลก ว่าการเรียนรู้สิ่งใดก็ตามต้องอาศัยเวลา และความมุ่งมั่นที่เหมาะสม หากเรายังไม่พร้อมที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราไม่ควรที่จะฝืน หรือเร่งรีบกับมันเพราะมันจะนำพาความล้มเหลว และไม่เป็นสุขมาสู่ตัวเราโดยง่าย การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้จากแก่นแท้คือหัวใจสำคัญ ของผู้ที่ประสบความสำเร็วมาแล้วหลายต่อหลายคน